ปราสาทวอร์ด

ปราสาทวอร์ด (Castle Ward)
เมืองดาวน์แพทริค (Downpatrick)

สถานที่ถ่ายทำปราสาทแห่งอาณาจักรวินเทอร์เฟล (Winterfell) อาคารเก่าแก่สไตล์โกธิคที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ สร้างขึ้นมาในยุคศตวรรษที่ 18 มีจุดชมวิวสวยงามที่สามารถมองเห็นทะเลสาบสแตรนจ์ฟอร์ด (Strangford Lough) และยังล้อมรอบไปด้วยสวนสวยกว่า 332 เฮคเตอร์ และป้อมหอคอยเก่า ปราสาทแห่งนี้เปิดให้เข้าชมได้ ภายในมีส่วนของห้องฉายภาพยนตร์ ร้านค้า และร้านอาหารไว้คอยให้บริการผู้มาเยือน