ประเทศอินเดีย

Chittorgarh Fort ปราการที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย แฝงไว้มากมายซึ่งประวัติศาสตร์ที่สลักแน่นอยู่ในแต่ละยุคสมัยของพระราชวัง ตั้งแต่ประตูทางเข้า อารามต่างๆ จนถึง 2 หอคอยอนุสรณ์โดดเด่นสะดุดตา ซากปรักหักพังแห่งความทรงจำเหล่านี้ล้วนสร้างแรงบันดาลใจแก่กวีสิน และกลายเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมานับหลายศตวรรษ